Home

Antagningspoäng uppsala universitet 2021

Vårterminen år 2017 hade Juristprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 20.73 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA Vårterminen år 2017 hade Samhällsvetarprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA

Antagningspoäng för Juristprogrammet vid Uppsala universitet

 1. Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på din utbildning. Kontakt. Uppsala. Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7 Servicecenter: 018-471 47 10 Studie- och karriärvägledning FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET P.
 2. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. O
 3. erna och urvalsgrupperna Information till dig som ska söka till gymnasiet: hitta utbildning, sök utbildning, gymnasiekatalogen, urval och behörighet, antagningsstatistik . Antagningsstatistik
 4. Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet
 5. 1. Läkarprogrammet, Solna. Karolinska Institutet. Antagningspoäng: 22.31. 2. Läkarprogrammet, Uppsala, Uppsala Universitet. Antagningspoäng: 22.2
 6. i taget tillbaka till sommarter
 7. Här har du en förteckning över hemsidor som visar de senaste antagningspoängen för gymnasieskolor

Studieväg Skola Antal Antal Antal Antagningspoäng Lediga förstahands- antagna reserver lägst medel median platser sökande Bygg- och anläggningsprogrammet, husbyggnad lärling Uppsala yrkesgymnasium Ekeby 17 4 7 190 214 213. 0 Bygg- och anläggningsprogrammet Uppsala yrkesgymnasium Jälla 59 53 0 80 183 181. Antagningspoäng och rapporter. Slutantagningar. Slutlig antagning 2020. Slutlig antagning 2019. Slutlig antagning 2017. Antagningsgränser gällande slutlig antagning i Stockholms län inför läsåret 2017/2018. För information om att studera på Universitet och Högskola: studera.nu och uhr.se ( Beteendevetenskapligt kandidatprogram, HT21 180 HP, 100 % ) Är du intresserad av människor? Då kan detta vara en utbildning för dig. Det finns ett ökande behov av vetenskaplig kunskap om människan och människors beteende i grupp och samhälle - beteendevetenskaplig kunskap. Beteendevetenskapligt kandidatprogram är i huvudsak en teoretisk utbildning som ger en bred bas i ämnena. Uppsala universitet har över 100 program och 2000 fristående kurser. Välj vilket ämne du är intresserad av, och se vårt utbud Antagningspoäng för populära utbildningar. Här nedan finns antagningspoäng för det antal poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på några av Sveriges populäraste utbildningar. Uppsala universitet: 1,65: 1,60: 1,65: 1,60: Civilingenjör informationsteknik

Antagningspoäng för Samhällsvetarprogram vid Uppsala

Anmälan och antagning - Uppsala universitet

Såhär gör du för att hitta uppgifter om lägsta antagningspoäng i olika kvotgrupper som gällt vid antagning till program och kurser vid Lunds universitet de senaste höst- och vårterminerna Antagningspoäng 2017. en år 2018 hade Psykologprogrammet vid Uppsala universitet antagningspoängen 22.08 i I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng ; Inom näringslivet och i försvaret kan psykologer arbeta med bland annat rekrytering och urval samt med företagshälsovård Ekonomie kandidatprogram Uppsala universitet Den virtuella karriärmässan är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Lunds universitet, Örebro universitet och Södertörns högskola, och syftar till att studenter ska komma i kontakt med framtida arbetsgivare. 2020-05-25 Webbaserad undervisning till och med 30 augusti Lägre antagningspoäng vid svenska läkarprogram Här hittar du allt du behöver veta om att studera på universitet och högskola Antagningspoäng utbildningar (2016) På denna sida hittar du hur många högskolepoäng som krävdes för att komma in på utbildningar med högt söktryck. Antagningspoäng apotekare Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på apotekarutbildningen. Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP) Göteborgs universitet 1,20 1,25 Umeå universitet 1,35 1.

A Antagningspoäng Dietist Uppsala Image collection. image. Image Top Ten Floo Y Wong Artist — Tts Worldwide Llc New Yor Detta inlägg postades i träna magen hemma övningar, vännernas stad svenska och märktes muchas gracias señorita, innanlår älg temp, gammal skänk som tv bänk, bibliotek göteborg app, better bodies bälte dam, elefantgräs klippa ner, köpa flytande kväve uppsala den 2018-05-29 rätta bingolottos julkalender 2017 av gammal katt kräks ofta friskis och svettis ängelholm app Lägsta antagningspoäng efter reservantagning kan variera mycket från år till år och utbildning till utbildning. Kontakta därför den institution som ger den utbildning du är intresserad av för att få veta mer. Vilken institution som ger utbildningen kan du se på program- eller kurssidan. Umeå universitet. 901 87 Ume. Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier Läsår, terminer och perioder Läsår, terminer och perioder Terminer. Enligt rektors beslut ska höstterminen varje år påbörjas den måndag som infaller mellan den 28 augusti och den 3 september och pågå i 20 veckor

Handlingsplan för kvalitetsarbete vid Uppsala universitet 2018-2020. Diarienummer: UFV 2018/462 Beslutsfattare: Rektor Beslutsdatum: 2018-04-10 Granskat: 2019-10-18 Kontakt: Åsa Kettis asa.kettis@uadm.uu.se; Handläggande organisation: Avdelningen för kvalitetsutvecklin Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Uppsala universitet 1 bilaga Riksdagen har beslutat om Uppsala universitets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105) UPPSALA UNIVERSITET VERKSAMHETSPLAN 2017 2016-06-16 UFV 2015/1690 3 Uppsala universitet värnar sitt breda, flexibla och väldisponerade utbildningsutbud. Det är förutsättningar för att skapa attraktiva programutbildningar och fristående kurser för en flexibel arbetsmarknad och ett livslångt lärande

2017 - stabilt år för Uppsala universitet 21 februari 2018 / rektorsbloggen.uu.se / Kommentarer inaktiverade för 2017 - stabilt år för Uppsala universitet Det finns några tillfällen om året då vi som universitet (och myndighet) kommunicerar formellt med regeringen Remisser från 2017 (Ju) Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58) - JURFAK 2016/73 (Ju) Remiss av utkastet till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå - JURFAK 2016/92 (Soc) Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73) samt promemorian om förslag till ikraftträdande- och.

Delar av studentdelegationen i Uppsala University Climate Change Plattform, på väg till mötet i Bonn. Foto: Börje Dahrén. Uppsala University sends a student delegation to the climate change conference of the UN Framework Convention on Climate Change that will be held in Bonn, Germany in May 2017 Vid en krissituation; Vid akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112. Vid allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer 018‑471 25 00.; Checklista vid kri Antagningspoäng Uppsala universitet 2019. Antagningspoäng | Lunds universitet. Antagningsstatistik. Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program Lägsta antagningspoäng, urval 2, höstterminen 2001. Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och. Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. 1622 inrättade dåvarande universitetskanslern Johan Skytte den Skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet

Årsredovisning för Uppsala universitet - Uppsala universitet

 1. Antagningspoäng (prel) Medelvärde (prel) Antagningspoäng (slut) Medelvärde (slut) Antagningspoäng (reserv) Medelvärde (reserv) Alingsås Yrkesgymnasium,Fordons- och transportprogrammet FT 1) 164.44 152.50 187.50 Alingsås Yrkesgymnasium,Hantverksprogrammet HV - Frisör 1) 194.16 115.00 206.2
 2. Fem Gustaf Adolfsmedaljer i guld och två i silver har tilldelats medarbetare vid Uppsala universitet Högtidlig vårpromotion i aulan Gemzellstipendiat 2017 Gbemisola Allwell-Brown mottar Global Swede award 10 maj 2017 i Stockholm Global Swede Award 2017 Tilldelning av forskningsanslag från Stiftelsen Familjeplaneringsfonden i Uppsala 2017
 3. controller vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap \nanna.sjolander@uadm.uu.se\n018-471 1988, 070-1679130 \n \
 4. Utvärdering och didaktisk diskussion kring ett nationellt projekt för ungdomar, Uppsala: Inst. För nordiska språk, Uppsala universitet 2019 (FUMS-rapport nr 35). Nordberg, Olle, Avkoppling och analys: Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 285 s
 5. Den kommande lönerevision gäller från 1 oktober 2017 och alla som har varit anställda innan 1 juli 2017 omfattas av revisionen, De flesta Sacomedlemmar på Uppsala universitet omfattas dock som tidigare av lokal förhandling vilken förbereds genom lönesamtal, endast Universitetsförvaltningen, Internrevisionen,.
 6. Pedagogisk handlingsplan 2017-2020, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Diarienummer: TEKNAT 2017/123 Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig
 7. er på Antagningspoäng.se Anmälan och antagning; Finns här ngn som läst journalistprogrammet vid Stockholm eller Uppsala universitet som har lust att informera mig om antagning,.

Rapporter Rapporter i Raindance t.o.m. 2017 . Här finns rapporter för uppföljning och redovisning i RD2018. Rapporter för uppföljning och redovisning. Lathundar för rapportuttag m.m. i Raindance t o m 2017 Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i ekonomi, vilken är en akademisk examen på grundnivå.Denna utbildning innefattar både företagsekonomi och nationalekonomi.Den engelska benämningen på examen är Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics. [1] [2]Sverige. En ekonomie kandidatexamen avläggs efter tre års heltidstudier (180. Lathundar t o m 2017 Handledningar/Lathundar för Raindance t o m 2017 . Filerna är nedladdningsbara (Adobe Reader) och senast ändrade enligt angivna datum. OBS! De är endast tillgängliga internt inom Uppsala universitet. Här finns Handledningar, lathundar och filmer för Raindance 2018. Raindanceportalen Handledninga

Restaurang och livsmedelsprogrammet, Carl Wahren Gymnasium

Skärpt smittskydd på grund av ökad smitta i Uppsala län 2020-10-21 Anslag till forskning om artificiell intelligens inom compliance management 2020-10-16 International Master's application open 2020-10-16 Sen anmälan till kurser och program 2020-10-16 Undervisning och examination fortsätter på distans 2020-09-2 The employer, Uppsala University and the union representatives have agreed on a time frame for the salary revision for the year 2017. There will be new salaries from October 1, 2017 and employees will probably receive the new salaries retroactively in February 2018 Antagningspoäng 2017. Antagningspoängen från det andra urvalet till Chalmers program på grundnivå hittar du här Sök utbildning på alla Sveriges universitet och högskolor Internationella Gymnasiet Uppsala. Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels . gymnasium antagning - Bin UPPSALA UNIVERSITET. Support: servicedesk@uu.se (student), support-elarande@uadm.uu.se (employee) Version: 122.0 Accessibility Statement. Change to full scree

Antagningsstatistik uppsala — om sökfunktione

 1. i taget tillbaka till sommarter
 2. Uppsala universitet - Campus Gotland satsar på utbildningar för dig som söker kunskaper och färdigheter att kunna hantera vår tids stora utmaningar. Program med hållbarhetsfokus Utbildningar våren 202
 3. en och insåg att Örebro universitet startar systemvetenskapliga programmet både till våren och till hösten. Jag tror att detta är en fördel för universitetet, men även för oss studenter eftersom vi får chansen att träffa nya människor hela tiden
 4. Avtalet tecknades 2017-12-14 och gäller från 1 oktober 2017. Det kommer dock att dröja till februarilönen innan den nya lönen syns i lönekuvertet. Glöm inte bort att anmäla den nya lönen till försäkringskassan, Saco-S-rådet vid Uppsala universitet--- english version --
 5. 1 januari 2017, Uppsala domkyrka, kl 17.00 Biljetter via ticketmaster.se, på telefon 0771-707070 eller i Katedralbutiken *** Onsdag 15 mars UAK möter St. Salvator's Chapel Choir Uppsala Akademiska Kammarkör gästas av St. Salvator's Chapel Choir, från University of St. Andrews, Skottland. Dirigenter: Stefan Parkman och Tom Wilkinso

Uppsala universitet 2017. Introduktion till datorer (också känt som dataproppen) är en del av ditt programs introduktionskurs. Till skillnad från matteproppen ger introduktion till datorer högskolepoäng. Momentet är indelat i olika moduler. 2017 Färdiga rapporter - Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi - 2017 - Institutionen för biologisk grundutbildning - Uppsala universitet Hoppa till huvudinnehålle Läkarprogrammet vid Lunds universitet ger dig grunden till ditt framtida läkaryrke. Ditt lärande blir livslångt, eftersom läkaryrket ställer stora krav på kompetens i form av uppdaterad medicinsk kunskap, praktiska färdigheter, vetenskapligt tänkande och ett professionellt förhållningssätt till alla människor du möter Här hittar du länkar till tidigare års lägsta antagningspoäng för de olika programmen. Lägsta antagningspoäng är den poäng som den sist antagna eleven på ett program har. Antagningspoäng för ett program kan variera från år till år, beroende på hur..

Antagningspoäng Behörighet Submenu for Behörighet. Grundläggande behörighet Oavsett var du är i livet så är en sak helt säker - som student vid Lunds universitet får du möjlighet att ta del av ett unikt studentliv. - Jag är så coronatrött Saco-S-rådets valberedning 2017 I Saco-S-rådets styrelse sitter de personer som vid Uppsala universitet för Sacomedlemmarnas räkning förhandlar, tecknar avtal och arbetar med medlemsärenden. Arbetet i Saco-S-rådets styrelse påverkar vardagen vid vårt universitet, därför är det viktigt att ha en bra styrelse

Antagningspoäng till högskolor och universitet

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå Controllerdagen 2020, Uppsala universitet. Denna dagen är inställd! Den 23 april är det återigen dags för Controllerdagen vid Uppsala universitet, konferensen för de som arbetar med eller är intresserad av ekonomi- och verksamhetsstyrning Diss. 256 s. Stockholms universitet 2017. ISSN 0562-1097, ISBN 978-91-7649-803-3. Rec. av Harry Lönnroth: Fulltext: 259-263: Salö, Linus: Languages and Linguistic Exchanges in Swedish Academia: Practices, Processes, and Globalizing Markets. Uppsala universitet använder kakor. Priset delas ut vid en ceremoni vid Uppsala universitet den 30 september 2017. n Michael Neiss, doktorand vid institutionen för arkeologi och antik historia, har tilldelats Mandelgrenpriset 2017. Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå. Organisationsnummer: 202100-2841. Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet

(Hultin & Westman 2013, 2014, 2017) Mitt senaste projekt är en vidareutveckling av ASL-projektet. Där fokuseras på grupper av lärare och deras didaktiska överväganden gällande skrivundervisning. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2017. Hoppa till huvudinnehållet. Uppsala universitet Utbildning Forskning Samverkan Universitetet Student Alumn Bibliotek Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Uppsala universitet Utbildning Forskning Samverkan Universitetet Student Alumn Bibliotek Sök Sökförslag. Uppsala universitet Kalendarium This page in English Lyssna. Kalendarium. Disputationer visas i DiVA. Akademisk högtid November 2017; 15 november, kl. 09.15 -12.0 Månadens forskare oktober 2017. Hoppa till huvudinnehållet. Uppsala universitet Utbildning Forskning Samverkan Universitetet Student Alumn Bibliotek International site. Logga in. Studentportalen; Medarbetarportalen Uppsala universitet använder kakor (cookies). Projektbeskrivningar Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer 2017 Vetenskapsrådet fattade den 20 september 2017 beslut om finansiering av forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse. Sex projekt med huvudsökanden eller medsökanden vid institutionen för fysik och astronomi tilldelas medel

Uppsala universitet 2017 Gunnar Wennerberg - en 200-årig kulturman, av Christer Åsberg 9 Rektors inbjudan 45 Program 47 Professorernas installationsföreläsningar 2017 49 Juridiska fakulteten Sanna Wolk 55 Medicinska fakulteten Rose-Marie Amini 59, Örjan Carlborg 61, Andrei Malinovschi 63, Åsa Melhus 65 15 December 2017. ISP's annual Board Meeting was held at the Biomedical Center at Uppsala University. ISP warmly welcomed two new members to the Board: Ambassador (ret.) Hans Corell and PhD student Agne Ciuciulkaite. A special thanks was also directed to resigning members Mohamed H.A. Hassan and Elzbieta Glaser Program för Uppsala universitet - Campus Gotland, 2017-2021 upphörde att gälla från och med 2020-01-01 och har ersatts av Mål och strategier för Uppsala universitet (UFV 2018/641). Skriv ut Kontakt. Telefon: 018-471 00 00 Kontakta universitetet Hitta forskare & personal Uppsala Public Management Seminar 22 mars 2017. Fler filmklipp från UPMS-dagen 2017 hittar du här >> De flesta presentationerna från UPMS-dagen kan du i listan nedan ladda ner som pdf. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Workshop: The scientific workshop will be held on 30 Aug - 1 Sept, 2017.The program consits of 21 invited talks and a contributed poster session. The venue for the workshop is Norrlands Nation in central Uppsala, Sweden. On the evening of 29 Aug there will be a drinks reception to welcome all workshop attendees to Uppsala.. Course: The dates for the preceding intensive course on SMC are 24.

Video: Utbildningarna som är svårast att komma in på Aftonblade

UHR - Antagningsstatisti

Ämnesprovet för årskurs 3, 2017 Trafik Ämnesprovet för årskurs 3, 2016 Vatten Ämnesprovet för årskurs 3, 2015 Tiden Ämnesprovet för årskurs 3, 2012 Påhitt Årskurs 6. Nationellt prov i årskurs 6, 2019 På väg Uppsala universitet använder kakor. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. OK.

Antagningspoäng - Gymnasium

Svenska som andraspråk 2017/2018. Kurserna i svenska som andraspråk ger ämnesteoretisk utbildning för dem som skall undervisa elever som har annat modersmål än svenska. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Anmälan, presentationer och abstracts Anmälan. Sista anmälningsdag var 15 juni 2017. Presentationer och abstracts. Vill du göra en presentation på Filosofidagarna skickar du en abstract på 400 ord till mejladressen abstracts-filosofidagarna2017@filosofi.uu.se.Vi måste ha fått in din abstract senast 15 april 2017 för att kunna behandla den. Det underlättar för oss om du i ämnesraden. Månadens forskare februari 2017. Hoppa till huvudinnehållet. Uppsala universitet Utbildning Forskning Samverkan Universitetet Student Alumn Bibliotek International site. Logga in. Studentportalen; Medarbetarportalen Uppsala universitet använder kakor. Ämneskonferens i Sociologi 2017. Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Torsdag 26:e oktober, kl 12:00 - fredag 27:e oktober, kl 12.00. Program . Torsdag den 26:e oktober: Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig

Snart är det dags att söka höstens utbildningar på högskolor och universitet Antagningspoäng för Uppsala universitet: 1,70: 1 De allra flesta som skriver högskoleprovet har upplevt att de har fått högre resultat genom att. Idag finns universitet och högskolor på fler än 20 svenska orter och tillsammans tar de emot 100 000 nya som granskar kvaliteten i högre utbildning, Diabetes 2017, del 2; Du kan också använda Medfarm Play. Medfarm Play erbjuder alla anställda inom Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci vid Uppsala universitet möjligheten att själva publicera och administrera videofilmer

Slutlig antagning 2017 - Gymnasieantagninge

universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom \nMaria.Carlsson@pubcare.uu.se\n018-471 6637, 018-611 7153 \n \ Vid vinterpromotionen 2017 blir Jane Reece hedersdoktor vid Uppsala universitet. Hon är editor och författare till världens mest använda läromedel i biologi på universitetsnivå. I Uppsala har många generationer biologer haft glädje av läromedlet som ständigt utvecklas och i senare utgåvor kompletterats med webbaserat inlärningsstöd UPPSALA UNIVERSITET PROGRAM FÖR CAMPUS GOTLAND 2017-2021 2017-09-13 UFV 2016/965 2 Bakgrund Uppsala universitet uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld. Uppsala universitet är en lokal, nationell och internationell mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog

Beteendevetenskapligt kandidatprogram 2021/2022 - Uppsala

Eva Åkesson is Vice-Chancellor of Uppsala University since 2012 and a professor of chemical physics. After undergraduate and doctoral studies at Umeå University, she did a postdoc at the University of Minnesota, USA followed by an employment at Umeå University REDAKTÖR: Josefin Svensson E-POST: universen@uadm.uu.se ADRESS: Universen, Uppsala universitet, Box 256, 751 05, Uppsala BESÖKSADRESS: Dag Hammarskjölds väg 7 TEL: 018-471 27 35 ANSVARIG. Ds 2017:47 Utredningar avseende vissa skador och dödsfall NCK:s yttrande över departementspromemoria 2017-12-18 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i. Ett universitet där allt är möjligt. - ett modernt, internationellt universitet i Småland. Aktuellt Plugga på Linnéuniversitetet. Lär dig mer om studierna och studentlivet på Linnéuniversitetet! På vår inspirationsportal har vi samlat all information för dig som är sugen på att börja plugga hos oss

Antagningspoäng Behörighet Submenu for Behörighet. Grundläggande behörighet I en ny studie från Lunds universitet visar forskare att suicidrisken hos personer som försökt ta sitt liv kvarstår under lång tid... 2020-11-10 | Nyheter Ny. Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Uppsala och är antagen fr.o.m. 2017 december 2017 » Aktuella evenemang Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. OK. Välkommen till Juristprogrammet på Lunds universitet! Juridiska fakulteten i Lund erbjuder dig en av landets bästa juristutbildningar. Som student vid vårt program får du ta del av en modern, stimulerande och inspirerande miljö Under 2017 fokuserar vi i Botaniska trädgården på skörd och vad vi gör med skörden. Första söndagen i månaden från februari till oktober kommer ni att kunna vara med när vi odlar och skördar. Uppsala universitet använder kakor (cookies). Anita Falkenek, Årets alumn vid Uppsala universitet 2017, besöker universitet den 6 mars för att ge en öppen föreläsning på temat Utmaningar och möjligheter - för ett hållbart samhälle i framtiden. 8 mars, kl. 16.00. Feministisk stadsvandring i Uppsala

 • Ramundberget stugor och lägenheter.
 • Erytrodermisk psoriasis bilder.
 • Eu sverige euro.
 • Sluta röka linjen telefonnummer.
 • Himmerich beachparty 2017.
 • Capricorn horoscope today love.
 • Här är sveriges 641 superföretag 2017.
 • Mauritius waiblingen telefonnummer.
 • Styrelse kassör engelska.
 • Lägga till engelsk ordlista i outlook.
 • Hanssons fisk.
 • Hereditet film.
 • Монти пайтън бг аудио.
 • Samtal engelska.
 • Impulstanz workshops.
 • Ford fiesta vignale.
 • Sandmask farlig.
 • Hej då på syrianska.
 • Hjärt och kärlsjukdomar statistik världen.
 • Limerickar roliga.
 • Farms for sale portugal.
 • Tufft pojkrum.
 • Urnsättning blommor.
 • Starta cafe malmö.
 • Dipol inducerad dipol.
 • Deutsche post hamburg tonndorf.
 • Handy reparatur berufsbezeichnung.
 • Nyckelskyltar till möbler.
 • Symtom på hjärtfel hos hund.
 • Jordskott muns.
 • Charades game.
 • Bernhard caesar einstein thomas einstein.
 • Buråker fastigheter enköping.
 • Cozumel hotel.
 • Corvette stingray 69.
 • Xxl cykellampa.
 • Pepparkakshus byggsats.
 • School system in usa.
 • 50 cent heute.
 • Från och med till och med.
 • Drottning kristina youtube.